فال حافظ

فال حافظ

خوشتر از فکر مي و جام چه خواهد بودن
غم دل چند توان خورد که ايام نماند
مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که بر او
باده خور غم مخور و پند مقلد منيوش
دست رنج تو همان به که شود صرف به کام
پير ميخانه همي خواند معمايي دوش
بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل
تا ببينم که سرانجام چه خواهد بودن
گو نه دل باش و نه ايام چه خواهد بودن
رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن
اعتبار سخن عام چه خواهد بودن
داني آخر که به ناکام چه خواهد بودن
از خط جام که فرجام چه خواهد بودن
تا جزاي من بدنام چه خواهد بودن

تعبیر فال : به خوشی ها و شادی های زندگی فکر کن. صبر و حوصله داشته باش. به آنچه داری قانع باش و خوش باش. به حرف های بیهوده ی مردم گوش فرا نده و زندگی خود را ملعبه ی آرزوهای دست نیافتنی نکن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای ir-ib.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:ir-ib.ir