فال حافظ

فال حافظ

اي آفتاب آينه دار جمال تو
صحن سراي ديده بشستم ولي چه سود
در اوج ناز و نعمتي اي پادشاه حسن
مطبوعتر ز نقش تو صورت نبست باز
در چين زلفش اي دل مسکين چگونه اي
برخاست بوي گل ز در آشتي درآي
تا آسمان ز حلقه به گوشان ما شود
تا پيش بخت بازروم تهنيت کنان
اين نقطه سياه که آمد مدار نور
در پيش شاه عرض کدامين جفا کنم
حافظ در اين کمند سر سرکشان بسيست
مشک سياه مجمره گردان خال تو
کاين گوشه نيست درخور خيل خيال تو
يا رب مباد تا به قيامت زوال تو
طغرانويس ابروي مشکين مثال تو
کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو
اي نوبهار ما رخ فرخنده فال تو
کو عشوه اي ز ابروي همچون هلال تو
کو مژده اي ز مقدم عيد وصال تو
عکسيست در حديقه بينش ز خال تو
شرح نيازمندي خود يا ملال تو
سوداي کج مپز که نباشد مجال تو

تعبیر فال : گردش روزگار به کام تو است و اگر دچار مختصر رنج و غمی شدی، نگران نباش. خونسرد باش و حوصله کن. با همه ی مردم مدارا کن و مغرور نباش. خداوند را شکرگزار باش و قدر نعمات او را بدان و به دیگران محبت کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای ir-ib.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:ir-ib.ir